مردگان متحرک

در حال پخش 8 فصل - 35 قسمت

عکس: مردگان متحرک

یک افسر پلیس است که بعد از گلوله خوردن در حین ماموریت، چندین ماه در بیمارستان بیهوش بوده است. وقتی که او بیدار می شود، می فهمد که دنیای اطرافش توسط زامبی ها (مرده های متحرک) تسخیر شده است، و به نظر میرسد که او تنها شخص زنده است. او برای پیدا کردن خانواده اش به شهر آتلانتا می رود، و در آنجا به گروهی از بازمانده ها بر می خورد که در خارج از شهر ساکن شده اند. همسرش لوری و پسرش کارل و همینطور بهترین دوستش، شین در میان بازمانده ها هستند. اکنون او بهمراه دیگر بازمانده ها باید در دنیایی که پر از مرده های متحرک است، راهی برای زنده ماندن پیدا کنند…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

42m, 60m, 45m 31-10-2010 39 بازدید

پس‌زمینه
1 عکس: مردگان متحرک 1x1 ‫قسمت 1 October 31, 2010
2 عکس: مردگان متحرک 1x2 ‫قسمت 2 November 07, 2010
3 عکس: مردگان متحرک 1x3 ‫قسمت 3 November 14, 2010
4 عکس: مردگان متحرک 1x4 ‫قسمت 4 November 21, 2010
5 عکس: مردگان متحرک 1x5 ‫قسمت 5 November 28, 2010
6 عکس: مردگان متحرک 1x6 ‫قسمت 6 December 05, 2010
1 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/s95WVKZDyPkngRJLGOBTJrVgUW0.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 2x1"> ‫قسمت 1 October 16, 2011
2 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/pBlDeQWQqJZ3WpWIEWLjx49fUsq.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 2x2"> ‫قسمت 2 October 23, 2011
3 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/pT09tJky9PypueBdGaUqtZe4vCc.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 2x3"> ‫قسمت 3 October 30, 2011
4 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/rDQXB2GQvGufXfVvlj4gFSGWPIG.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 2x4"> ‫قسمت 4 November 06, 2011
5 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/n9EUX6sJyrQFh7iWB54VpDN1kXQ.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 2x5"> ‫قسمت 5 November 13, 2011
6 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/fdC9LTaYt3zQ6ZU8JkC1joM7X2z.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 2x6"> ‫قسمت 6 November 20, 2011
7 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/fBr0hwygAJb3UY95pVWdvkDkluf.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 2x7"> ‫قسمت 7 November 27, 2011
8 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/8I3QhTjrpvsOJ6EVy6c3YK2ZPDK.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 2x8"> ‫قسمت 8 February 12, 2012
9 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/2zlU0oUaq7XAU6NQavQMWIbRDWK.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 2x9"> ‫قسمت 9 February 19, 2012
10 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/hMwcDBMCYibleCRCVcwEYsQiVOu.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 2x10"> ‫قسمت 10 February 26, 2012
11 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/sExOZRSJKu00NBADUz9ro6qta3P.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 2x11"> ‫قسمت 11 March 04, 2012
12 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/5rpTju1Q2TnJHZQYSAIQ3F2ct7D.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 2x12"> ‫قسمت 12 March 11, 2012
13 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/vQkUhrMhRZ8Ox08qYDdy9Npj69h.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 2x13"> ‫قسمت 13 March 18, 2012
1 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/8i9OIrueYpRRRy0bbRTtvNNZdv6.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 3x1"> ‫قسمت 1 October 14, 2012
2 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/t4V7qydowNc7VOuIqz5qTstGM0T.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 3x2"> ‫قسمت 2 October 21, 2012
3 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/oXU1OZM9ib4H16DqC0Cwz4arUgW.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 3x3"> ‫قسمت 3 October 28, 2012
4 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/h5E2ZpGbS1Nn4p212GFz5VbGbM5.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 3x4"> ‫قسمت 4 November 04, 2012
5 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/sOr77hXeUcMjBzfvAHZAxtiiHXy.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 3x5"> ‫قسمت 5 November 11, 2012
6 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/fZR9cRdcutSu8owpFkmvVaQchdH.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 3x6"> ‫قسمت 6 November 18, 2012
7 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/wZh3qzBfL2uU5nZN4RbU86lZzu9.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 3x7"> ‫قسمت 7 November 25, 2012
8 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/gU0S0bz6unUmC6tAVil4unBUTqK.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 3x8"> ‫قسمت 8 December 02, 2012
9 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/xvEDtm4SsOnZ8rTa7qpbBktmKQ5.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 3x9"> ‫قسمت 9 February 10, 2013
10 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/sGXrPzoJcf8sqiKLKlAPWyBYvY4.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 3x10"> ‫قسمت 10 February 17, 2013
11 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/mOyMLsKq25fiBKssnq4BhKCa614.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 3x11"> ‫قسمت 11 February 24, 2013
12 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/AAfVK5VRY6hVusDgh2gbwQVYZE.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 3x12"> ‫قسمت 12 March 03, 2013
13 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/wbaxmenDcsq2yeM5X8XTbxzDCSL.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 3x13"> ‫قسمت 13 March 10, 2013
14 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/zdu3mxX9dJEzzYQQHFJ2WvugmOB.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 3x14"> ‫قسمت 14 March 17, 2013
15 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/ncxpfgtVfGZcWL7AsdACAd3XNiY.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 3x15"> ‫قسمت 15 March 24, 2013
16 <img src="//img.2play.ir/t/p/w154/kvXS9UXzk8vbgSAgzTfkaTykzUl.jpg" alt="عکس: مردگان متحرک 3x16"> ‫قسمت 16 March 31, 2013
اطلاعات
بازیگران
پس‌زمینه